Wykorzystanie opcji „Ulubionych przystanków”

Opcja „ulubionych przystanków” pozwala na zdefiniowanie dwóch „skrótów” do elektronicznych tablic odjazdów (przystanków), które będą dostępne w menu głównym aplikacji. Elektroniczna tablica odjazdów to wykaz najbliższych (względem godziny na telefonie) odjazdów z danego przystanku. Jest to użyteczna opcja dla osób, które do celu podróży mogą jechać więcej niż jedną linią komunikacji miejskiej.

Załóżmy, że pan Jan Kowalski mieszka w pobliżu przystanku Estakada, a pracę ma w okolicy przystanku Krakowska. W menu głównym aplikacji ma zdefiniowane dwa „ulubione przystanki”: ESTAKADA i KRAKOWSKA:


Po zaznaczeniu zakładki 1:ESTAKADA i wybraniu opcji „Wybierz” (lub naciśnięciu głównego przycisku telefonu) zostanie wyświetlona lista 10 najbliższych odjazdów:


Każda pozycja na liście zawiera: godzinę odjazdu, numer linii i kierunek. Na powyższym rysunku przedstawiono 10 najbliższych odjazdów po godzinie 15:42. Wybranie którejkolwiek pozycji pozwoli na wyświetlenie całego rozkładu jazdy danej linii na danym przystanku.

Na przykład wybranie podświetlonego wpisu 15:42->3|STADION RAKOW spowoduje wyświetlenie rozkładu linii 3 w kierunku STADION RAKOW z przystanku ESTAKADA:


tak jak to się dzieje przy normalnym korzystaniu z aplikacji.

Wybór ulubionego przystanku

Aby ustawić ulubiony przystanek, należy:

  1. W menu głównym aplikacji wybrać opcję .:Przystanki:.

  2. Na ekranie wybrać grupę przystanków (przystanki podzielono alfabetycznie na kilka grup).

  3. Wybrać interesujący przystanek.

  4. Korzystając z menu aplikacji (dostępnym zazwyczaj pod którymś z przycisków) należy wybrać opcję Ul.przystanek 1 lub Ul.przystanek 2. W zależności od numeru dany przystanek zostanie wpisany na pierwszą lub drugą pozycję na liście „ulubionych przystanków”.

Na przykład, aby ustawić przystanek ESTAKADA jaki pierwszy „ulubiony przystanek”, należy:

Wybrać opcję .:Przystanki:.:Przystanek
ESTAKADA, zgodnie z porządkiem alfabetycznym został ułożony w grupie Cen-Fil:Należy znaleźć i wybrać przystanek ESTAKADA:Po wybraniu należy w menu aplikacji użyć opcji Ul.przystanek 1:
O zapisaniu poinformuje nas odpowiedni komunikat:

Możliwe jest nadpisywanie zapisanego ulubionego przystanku – wtedy komunikat poinformuje nas o ustawieniu nowego ulubionego przystanku.

[do dokończenia]

Piotr Jeruszka