Aktualizacja – rozkład na 1 czerwca 2013 roku

Udostępniono rozkład jazdy na telefony komórkowe z obsługą Javy, zgodny z rozkładem z 1 czerwca.

Aplikacje mogą Państwo pobrać za pomocą poniższych odnośników, jak i również za pomocą zakładki Pobierz.

Plik opisu JAD (rozmiar: 264 B)

Plik aplikacji JAR (rozmiar: 90,0 KB)

Zmiany ograniczają się do korekty rozkładów jazdy na liniach: 14 (dodatkowe 4 kursy do pętli RZĄSAWA PKP), 19A (wcześniejsze odjazdy dwóch porannych kursów) i 29 (korekty niektórych kursów). Więcej informacji dostępnych jest na stronie MZDiT.

W razie potrzeby skorzystania z wcześniejszej wersji, tj. z rozkładami ważnymi do 31 maja (włącznie) należy skorzystać z zakładki Zmiany, skąd można pobrać wcześniejszą wersję aplikacji.