Zapowiedź aktualizacji – zmiany na ul. Srebrnej i ul. Gościnnej

W związku ze zmianami linii miejskich 2630 od 1 września 2013 planowane są zmiany w rozkładzie jazdy. Niestety, w związku z własnymi zajęciami uaktualniony rozkład na telefony komórkowe zostanie opublikowany dopiero 7 września 2013 roku.

Na linii 26 autobusy będą wjeżdżać (od Mirowskiej w obu kierunkach) w ulice: Morenową i Srebrną. W pobliżu ul. Ołowianej zawrócą (bez postoju) i tymi samymi ulicami dojadą do ulicy Mirowskiej, gdzie skierują się na przystanki końcowe na Mirowie lub Grabówce. Dzięki takiej zmianie możliwe jest przywrócenie przystanków MANGANOWA, OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW i KOMORNICKA.

Poniżej zawarłem poglądową mapę, przedstawiającą sieć komunikacyjną na ul. Srebrnej. Kliknięcie na nią spowoduje wyświetlenie pełnej wersji mapy.

Objazd linii 26 na Mirowie od 1 września 2013.

Objazd linii 26 na Mirowie od 1 września 2013.

Na ulicy Gościnnej ukończono budowę pętli manewrowej na przystanku PRZYJEMNA. W związku z tym wszystkie kursy linii 30 w stronę Dźbowe zostaną wydłużone do przystanku PRZYJEMNA.