Informacja o przyszłych aktualizacjach rozkładu

Ze względu na zmiany organizacyjne na stronie MZDiT, związane z kwestiami bezpieczeństwa, nie jest możliwe przygotowanie rozkładu jazdy z wykorzystaniem dotychczasowych narzędzi, które ułatwiały aktualizację aplikacji. W związku z tym nie mogę przewidzieć terminów kolejnych aktualizacji rozkładu jazdy. Nie dysponuję obecnie odpowiednimi zasobami czasowymi, by dostosować narzędzia do aktualnej infrastruktury sieciowej strony MZDiT.